Bunar Fest

2017

Bunarfest është festival jotradicional, garë me guma traktori nëpër lumin Lumbardhi n'Prizren.

Share

Evente tjera

Shënoni vitin tuaj të lindjes

By submitting this form, you agree to the Cookie and Privacy policy of the Birra Peja. To learn more, please read our cookie and privacy policy...