Main Adress


Birra Peja

Rr. Nexhdet Basha Nr,160

30000 Pejë

Kosovë


Phone: (+381) 39 433 989

Fax: (+381) 39 433 989

info@birrapeja.com

Ekipi Ynë

Ekipi ynë përbëhet nga punëtorë që janë të dedikuar dhe punojnë shumë për të çuar brendin përpara dhe për të siguruar kënaqësinë e klientëve.

Managing Director, Birra Peja

Ernest Jusufi

Operations Manager, Birra Peja

Shkumbin Bicaj

Marketing Manager, Birra Peja

Argjira Lluka

Marketing Supervisor, Birra Peja

Kastriot Halili

Purchase Manager, Birra Peja

Kreshnik Kusari

Sola brand sales supervisor, Birra Peja

Edmond Berisha

Financial Manager, Birra Peja

Alber Mahmuti

alber.m@birrapeja.com

Technical Manager, Birra Peja

Kastriot Pehlivani

kastriot.p@birrapeja.com

Purchasing Manager, Birra Peja

Milot Veseli

milot.v@birrapeja.com

Sales Manager, Birra Peja

Arianit Kastrati

arianit.k@birrapeja.com

Production Manager, Birra Peja

Mybeshir Pajaziti

mybeshir.p@birrapeja.com

Human Resoruces, Birra Peja

Xhevdet Radoni

xhevdet.r@birrapeja.com

NA KONTAKTONI