HISTORIKU

Pozita gjeografike e Kosovës dhe kushtet klimatike specifike, ujërat kristal të pastërta, që nga koha e ilirëve, i'a kanë dhuruar një margaritar qytetit te Pejës të quajtur Birra PEJA.

Fabrika e birrës ka filluar ndërtimin në vitin 1968, ndërsa prodhimi ka filluar që nga viti 1971. Kompleksi i fabrikës përfshin sipërfaqën prej 24 ha, me tërë infrastrukturën e saj. Që nga privatizimi dhe deri në prill 2010 janë investuar shumë e konsiderueshme në linja të reja prodhuese, teknologji, energjetikë, infrastrukturë, marketing si dhe në sektore tjera. Në kuadër të kompleksit të fabrikës së birrës janë edhe fabrika e maltit, fabrika e alkoolit të rafinuar si dhe rrjeti tregtar.

LABORATORI

Fabrika e birrës posedon laborator modern për përcjelljen e analizave kimike dhe atyre mikrobiologjike, të lëndës së parë, analizën e fazave prodhuese, prodhimit final si dhe kontrollimin e gjendjes higjienike në makinat prodhuese dhe të ambalazhit.

Udhëheqja e procesit teknologjik në çdo fazë të prodhimit – zierja, ftohja, ajrimi dhe injektimi i maltit, fermentimi, qëndrimi, filtrimi, pasterizimi dhe në fund mbushja. I tërë procesi kryhet me sisteme automatiko-kompjuterike.

MISIONI

Që nga privatizimi dhe deri në prill 2010 janë investuar 25,5 milion euro në linja të reja prodhuese, teknologji, energjetikë, infrastrukturë, marketing si dhe në sektore tjera.

Janë planifikuar të investohen shuma shtesë deri ne fund të vitit 2014.

DISTRIBUTOR

Që nga janar 2010, Birra Peja është distributor gjeneral i produkteve të prodhuesit LASKO GROUP / UNION nga Sllovenia me asortimanin si në vijim:

Union

 1. Multisola në paketimin kanaqe 0,33L
 2. Multisola në paketimin PET 0,5L
 3. Multisola në paketimin PET 1,5L
 4. Ice Tea në paketimin kanaqe 0,33L
 5. Ice Tea në paketimin PET 0,5L
 6. Ice Tea në paketimin PET 1,5L
 7. Birrë Union kanaqe 0,50L

ASORTIMANI

 1. Birrë Pilsner shishe në arkë të kthyeshme 24 x 0,33L
 2. Birrë Pilsner shishë në arkë të kthyeshme 20 x 0,50L
 3. Birrë Pilsner pako në shishe të pakthyeshme 6 x 0,33L
 4. Birrë Pilsner pako në shishe të pakthyeshme 20 x 0,33L
 5. Birrë Pilsner kanaqe e pakthyeshme 24 x 0,33L
 6. Birrë Pilsner kanaqe e pakthyeshme 24 x 0,50L
 7. Birrë Pilsner PET plastike 6 x 1,5L
 8. Birrë Pilsner PET plastike 6 x 2L
 9. Birrë Premium pako në shishe të pakthyeshme 6 x 0,33L
 10. Birrë Premium pako në shishe të pakthyeshme 20 x 0,33L
 11. Birrë Zero pa-alkohol në shishe të pakthyeshme 24 x 0,33L
 12. Fuqi kriklle 30L
 13. Fuqi kriklle 50L

UJI AKULL

Që nga Maji 2010, Birra Peja është prodhues edhe i asortimanit te Ujit te Pijeshem, Natyral dhe te Gazuar me asortimanin si ne vijim:

Uji Akull Natyral

 1. Uji Akull Natyral 0.25L ne shishe te xhamit
 2. Uji Akull Natyral 0.50L ne shishe te Plastikes PET
 3. Uji Akull Natyral 0.75L ne shishe te xhamit
 4. Uji Akull Natyral 1.50L ne shishe te xhamit

Uji Akull I Gazuar

 1. Uji Akull i Gazuar 0.25L ne shishe te xhamit
 2. Uji Akull Gazuar 0.50L ne shishe te Plastikes PET
 3. Uji Akull Gazuar 1.50L ne shishe te xhamit

HISTORIKU

Pozita gjeografike e Kosovës dhe kushtet klimatike specifike, ujërat kristal të pastërta, që nga koha e ilirëve ..

ME SHUME

HISTORIKU

Pozita gjeografike e Kosovës dhe kushtet klimatike specifike, ujërat kristal të pastërta, që nga koha e ilirëve ..

ME SHUME

LABORATORI

Fabrika e birrës posedon laborator modern për përcjelljen e analizave kimike dhe atyre mikrobiologjike të lëndës së parë..

MË SHUMË

LABORATORI

Fabrika e birrës posedon laborator modern për përcjelljen e analizave kimike dhe atyre mikrobiologjike të lëndës së..

MË SHUMË

MISIONI

Që nga privatizimi dhe deri në prill 2010 janë investuar 25,5 milion euro në linja të reja prodhuese, teknologji, energjetikë, infrastrukturë..

MË SHUMË

MISIONI

Që nga privatizimi dhe deri në prill 2010 janë investuar 25,5 milion euro në linja të reja prodhuese, teknologji, energjetikë..

MË SHUMË

DISTRIBUTOR

Që nga janar 2010, Birra Peja është distributor gjeneral i produkteve të prodhuesit Union nga Sllovenia me asortimanin si në vijim..

MË SHUMË

DISTRIBUTOR

Që nga janar 2010, Birra Peja është distributor gjeneral i produkteve të prodhuesit Union nga Sllovenia me asortimanin..

MË SHUMË

ASORTIMANI

Birrë Pilsner
Birrë Premium
Birrë Zero pa-alkohol
Fuqi kriklle 30L
Fuqi kriklle 50L

MË SHUMË

ASORTIMANI

Birrë Pilsner
Birrë Premium
Birrë Zero pa-alkohol
Fuqi kriklle 30L/50L

MË SHUMË

UJI AKULL

Që nga Maji 2010, Birra Peja është prodhues edhe i asortimanit te Ujit te Pijeshem, Natyral dhe te Gazuar me asortimanin si ne vijim

MË SHUMË

UJI AKULL

Që nga Maji 2010, Birra Peja është prodhues edhe i asortimanit te Ujit te Pijeshem, Natyral dhe te Gazuar me asortimanin si ne vijim

MË SHUMË

FACEBOOK

Bëhu pjesë e komunitetit tonë ne Facebook.Informohu për ngjarjet e Birra Peja, shiko galeritë si dhe na dërgo sygjerime ..

MË SHUMË